Konsekwencje otyłości

Zdrowotne i psychospołeczne konsekwencje otyłości

Otyłość jest głównym czynnikiem ryzyka w przypadku wielu przewlekłych, zagrażających życiu, niezakaźnych chorób, takich jak cukrzyca typu II, choroby sercowo-naczyniowe (np. udar mózgu, choroba wieńcowa); stwarza czynniki ryzyka dla chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, podwyższony poziom cholesterolu w surowicy), a także niektórych nowotworów hormonozależnych lub raka jelita grubego.
Otyłość uważana jest także za przyczynę wielu innych komplikacji zdrowotnych, wpływających negatywnie na jakość życia człowieka. Dotyczy to m.in. takich schorzeń, jak zapalenie kostnostawowe, zaburzenia oddychania, problemy mięśniowo-szkieletowe, choroba pęcherzyka żółciowego, choroby skóry, niepłodność u kobiet i mężczyzn, powikłania ciążowe (takie, jak cukrzyca ciążowa, stan przedrzucawkowy i konieczność cesarskiego cięcia).
Psychologiczne konsekwencje otyłości obejmują zaniżoną samoocenę, stany lękowe oraz depresję kliniczną. Negatywne nastawienie społeczeństwa wobec osób otyłych może prowadzić do ich dyskryminacji, a także być źródłem wielu uprzedzeń w różnych dziedzinach życia, w tym opiece medycznej i pracy zarobkowej.
Poważną otyłość uważa się za przyczynę 12-krotnie większej śmiertelności, obserwowanej u osób w wieku 25-35 lat, w porównaniu z osobami szczupłymi. Z niedawno opublikowanego raportu wynika, że w Anglii, co roku 30 000 zgonów spowodowanych jest otyłością. W każdym z tych przypadków człowiek żył, średnio, o 9 lat krócej (National Audit Office 2001).

Relatywne ryzyko problemów zdrowotnych towarzyszących otyłości (WHO 2000)

Więcej