Konsekwencje otyłości

Zdrowotne i psychospołeczne konsekwencje otyłości

Otyłość jest głównym czynnikiem ryzyka w przypadku wielu przewlekłych, zagrażających życiu, niezakaźnych chorób, takich jak cukrzyca typu II, choroby sercowo-naczyniowe (np. udar mózgu, choroba wieńcowa); stwarza czynniki ryzyka dla chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, podwyższony poziom cholesterolu w surowicy), a także niektórych nowotworów hormonozależnych lub raka jelita grubego.
Otyłość uważana jest także za przyczynę wielu innych komplikacji zdrowotnych, wpływających negatywnie na jakość życia człowieka. Dotyczy to m.in. takich schorzeń, jak zapalenie kostnostawowe, zaburzenia oddychania, problemy mięśniowo-szkieletowe, choroba pęcherzyka żółciowego, choroby skóry, niepłodność u kobiet i mężczyzn, powikłania ciążowe (takie, jak cukrzyca ciążowa, stan przedrzucawkowy i konieczność cesarskiego cięcia).
Psychologiczne konsekwencje otyłości obejmują zaniżoną samoocenę, stany lękowe oraz depresję kliniczną. Negatywne nastawienie społeczeństwa wobec osób otyłych może prowadzić do ich dyskryminacji, a także być źródłem wielu uprzedzeń w różnych dziedzinach życia, w tym opiece medycznej i pracy zarobkowej.
Poważną otyłość uważa się za przyczynę 12-krotnie większej śmiertelności, obserwowanej u osób w wieku 25-35 lat, w porównaniu z osobami szczupłymi. Z niedawno opublikowanego raportu wynika, że w Anglii, co roku 30 000 zgonów spowodowanych jest otyłością. W każdym z tych przypadków człowiek żył, średnio, o 9 lat krócej (National Audit Office 2001).

Relatywne ryzyko problemów zdrowotnych towarzyszących otyłości (WHO 2000)

[raw][accordion][toggle title="Więcej"]

Wysokie (relatywne ryzyko znacznie przewyższa 3)

 1. Cukrzyca typu II
 2. Choroba pęcherzyka żółciowego
 3. Dyslipidemia
 4. Oporność na insulinę
 5. Duszność
 6. Zaburzenia oddychania w czasie snu

Umiarkowanie podwyższone (relatywne ryzyko 2-3)

 1. Choroba wieńcowa
 2. Nadciśnienie tętnicze
 3. Zapalenie kostnostawowe (kolana)
 4. Zwiększony poziom kwasu moczowego we krwi i dna moczanowa

Nieznacznie podwyższone (relatywne ryzyko 1-2)

 1. Choroba nowotworowa (rak sutka u kobiet w okresie pomenapauzalnym, rak macicy, jelita grubego)
 2. Zaburzenia w wydzielaniu hormonów płciowych
 3. Wielotorbielowy system jajnikowy
 4. Osłabienie płodności
 5. Ból krzyża
 6. Zwiększone ryzyko komplikacji po narkozie
 7. Wady płodu związane z otyłością matki

Ekonomiczne konsekwencje otyłości

Nie bez znaczenia są również ekonomiczne konsekwencje otyłości. Koszty bezpośrednie leczenia są bardzo wysokie. Chociaż trudno przeprowadzać w tym względzie porównania oraz wnioskować, przez analogię, co do wyników dla tego czy innego kraju, z danych wynika, że w krajach Europy Zachodniej od 2 do 8% ogólnych wydatków na leczenie przypisać można otyłości (IOTF 2002). Wielkość ta porównywalna jest, na przykład, z całkowitym kosztem leczenia chorób nowotworowych. Są również pośrednie koszty otyłości, do których zaliczyć można m.in. zmniejszenie dochodów i wydajności pracy. Według szacunków Narodowej Izby Rewizyjnej w Anglii, każdego roku, na leczenie chorób towarzyszących otyłości Narodowa Służba Zdrowia przeznacza kwotę stanowiącą równowartość co najmniej 0,4 miliarda euro; otyłość jest przyczyną 18 mln dni urlopu chorobowego i 40 000 lat wykreślonych z życia zawodowego, a jej zgubny wpływ na gospodarkę ocenia się na 3.2 miliarda euro.

Źródło: "Otyłość", Dr Gail Goldberg, British Nutrition Foundation, Wielka Brytania. Zapraszamy na stronę www.gastromed.pl

[/toggle][/accordion][/raw]